NO-BOX SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

NO-BOX SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

WWW.NOBOX.HU

1. cikk

Meghatározások

A szabályzatban előforduló kifejezéseket az alábbi tartalommal használjuk:

HIVATALOS CENEGA PARTNER – olyan jogi személy, amely a termékek forgalmazását a CENEGA-val kötött partneri szerződés értelmében végzi,

CENEGA – CENEGA Spółka Akcyjna, melynek bejegyzett telephelye az ul. Krakowiaków 50, 02–255 Warsaw címen található, a Nemzeti Cégbíróság Varsó Fővárosi Kerületi Bírósága bejegyezte a cégjegyzékbe, Varsóban, a Nemzeti Cégbíróság XIII. kereskedelmi kerületében; adatai KRS 0000498248, Adószám: 6991844511, REGON: 012082833, jegyzett tőke: 23,750,000 PLN (fizetve),

További CENEGA adatok a felhasználókkal való kapcsolattartáshoz:

 • e-mail-cím: support@cnghungary.hu
 • formanyomtatvány elérhető: https://nobox.hu/contact

MŰKÖDÉSI TERÜLET – Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Spanyolország, Hollandia, Izland, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Lettország, Málta, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Svédország, Magyarország, Egyesült Királyság, Olaszország,

FOGYASZTÓ – olyan természetes személy, aki a NO-BOX szolgáltatást szakmai vagy kereskedelmi tevékenységétől (lásd: Polgári törvénykönyv 1964 április 23-i törvény, 22.1 cikk (1964. évi közlöny 16. szám, 93. cikk),

FIÓK – a felhasználó személyre szabott adminisztratív panelje, mely létrehozása és a NO-BOX rendszerébe bejelentkezve válik elérhetővé, és lehetővé teszi a NO-BOX szolgáltatások használatát,

NO-BOX TERMÉKENGEDÉLYEZÉSI KÓD – egyedi alfanumerikus karakterlánc, melyet a termék csomagolása tartalmaz, és a NO-BOX rendszere használ,

AKTIVÁLÓ KULCS – egyedi alfanumerikus karakterlánc, melyet a felhasználó a NO-BOX-tól kap meg, és a termék arra alkalmas eszközre való telepítésére vagy valamely szolgáltatás igénybevételére használhat fel,

NO-BOX – a CENEGA működtette internetes oldal, mely a www.nobox.hu címen érhető el, és termékkulcsok aktiválására szolgál,

TERMÉK – a hivatalos CENEGA-partnerek valamelyikétől vásárolt videojáték,

SZABÁLYOZÁS – a jelen szabályzat. Az elektronikus szolgáltatások körén belül jelen szabályzat az elektronikus szolgáltatásokról szóló 2002. július 18-i törvény 8. cikkére (2002. évi közlöny 144. cikk, 1204-es kiegészítés) támaszkodik,

SZABÁLYOZÁS – az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelete,

SZERZŐDÉS – Az elektronikus szolgáltatások körén belül jelen szabályzat az elektronikus szolgáltatásokról szóló 2002. július 18-i törvény 8. cikkére (2002. évi közlöny 144. cikk, 1204-es kiegészítés) támaszkodik,

ESZKÖZ – a felhasználó birtokában lévő telekommunikációs eszköz, például számítógép, mobiltelefon, okostelefon, táblagép vagy más internet-hozzáféréssel rendelkező eszköz, mely a világhálóhoz közvetett vagy követlen módon kapcsolódni képes, azaz olyan telekommunikációs végeszköz, melyre a 2004. július 16-i telekommunikációs törvény (2017. évi közlöny 1907. cikk) 2. cikkének 43. bekezdése utal.

SZOLGÁLTATÁS – olyan, a CENEGA által a NO-BOX rendszerén belül nyújtott szolgáltatás, mely jelen szabályzat hatálya alá tartozik,

FELHASZNÁLÓ – olyan természetes személy, aki regisztrált NO-BOX-fiókkal rendelkezik, legalább 18 éves és teljes jogképességű.

2. cikk

Általános rendelkezések

 1. A szabályzat meghatározza, hogyan regisztrálhatnak a felhasználók NO-BOX-szolgáltatásra, hogyan hozhatnak létre és szüntethetnek meg fiókot, hogyan használhatják a NO-BOX-szolgáltatást, hogyan jutnak el az aktivációs kulcsok a felhasználóhoz, hogyan használhatók a felhasználók személyes adatai, és milyen módon nyújthatók be és kezelendők panaszaik.
 2. A felhasználók kötelesek a szabályzatot elolvasni, és rendelkezéseit betartani. A felhasználók számára kifejezetten tilos a vonatkozó törvényi előírások által védett tartalmak megosztása és átruházása.
 3. A NO-BOX tulajdonosa és adminisztrátora a CENEGA.
 4. Felhasználók csak vásárlók lehetnek.
 5. A felhasználók csak egy aktív fiókkal rendelkezhetnek.
 6. A NO-BOX használatához a felhasználónak internet-hozzáféréssel és internetböngészővel rendelkező eszközzel, továbbá aktív e-mail-fiókkal kell rendelkeznie.
 7. A CENEGA nem vállal felelősséget a NO-BOX működésében bekövetkező zavarokért, beleértve a következők által okozott kimaradásokat vagy hibákat: vis maior, a NO-BOX rendszeres karbantartásával kapcsolatos tervezett tevékenységek, szerverhibák, harmadik felek jogosulatlan tevékenységei, külső szolgáltatók hibája, a felhasználó hibája. A CENEGA minden tőle telhetőt megtesz a NO-BOX megfelelő működésének biztosítása érdekében.
 8. A felhasználók a https://nobox.hu/contact/ címen elérhető űrlap segítségével fordulhatnak a CENEGA-hoz, vagy elektronikus levelet írhatnak az alábbi címre: support@cnghungary.hu.
 9. A felhasználó által igénybe vett kommunikációs eszközök használatának költségei a felhasználót terhelik. Az ilyen költségek a felhasználó távközlési szolgáltatójának díjszabása szerint kerülnek elszámolásra.
 10. A NO-BOX csak működési területen belüli bejelentkezéssel használható.

 

3. cikk

NO-BOX-fiók regisztrációja és fiók törlése

 1. A NO-BOX használatához a felhasználónak a szabályzat rendelkezéseivel összhangban fiókot kell létrehoznia.
 2. A fiók létrehozásához a felhasználó köteles regisztrálni a NO-BOX-nál. A NO-BOX regisztráció ingyenes.
 3. A NO-BOX regisztráció a regisztrációs adatlap kitöltésével történik.
 4. A regisztrációs adatlap útján történő regisztráláshoz a felhasználónak meg kell adnia e-mail-címét, ki kell választania jelszavát, és el kell fogadnia a szabályzatot. A szabályzat elfogadása tartalmának megismerése és a megfelelő jelölőnégyzet kitöltése útján történik.
 5. A fiókregisztrációt a rendszer visszaigazolja a NO-BOX regisztráció során a felhasználó által megadott e-mail-címre. A két fél közötti szerződés a fenti e-mail-üzenet beérkezésének felhasználó általi megerősítésekor lép hatályba.
 6. A szerződés határozatlan időre szól, és addig marad érvényben, míg a felhasználó fel nem mondja.
 7. A fiók létrehozása akkor ér véget, amikor a felhasználó befejezi a regisztrációt, és lehetővé válik számára az aktiváló kulcsok létrehozása és a NO-BOX által kínált egyéb funkciók, például a létrehozott aktiváló kulcsok vagy jelszóváltások történetének elérése.
 8. A regisztrációt követően a NO-BOX fiókba való bejelentkezés a felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail-cím és a felhasználó által a regisztráció során megadott jelszó beírásával történik. A felhasználó köteles bejelentkezési címét és jelszavát bizalmasan kezelni, és illetéktelenektől távol tartani.
 9. A felhasználó jelen szerződés felmondását és fiókja törlését bármikor kezdeményezheti. E célból a felhasználónak üzenetet kell küldenie az alábbi e-mail-címre: support@cnghungary.hu. A felhasználónak üzenetéhez mellékelnie kell a NO-BOX termékengedélyezési kódjáról készült fotót vagy szkennelt képet. A fiókot, amennyiben a felhasználó kérelme a fenti összes követelménynek megfelel, a CENEGA annak kézhezvételétől számított 14 napon belül törli.
 10. A CENEGA a fiók felfüggesztésével meggátolhatja a felhasználót az aktivációs kulcsok generálásában. Erre az alábbi esetekben kerülhet sor:
  1. a CENEGA alapos okkal feltételezi, hogy a felhasználó a fiókot törvényellenesen, az elvárható gyakorlattal ellentétesen, vagy a CENEGA jogos érdekeit sértő módon használja,
  2. a fiók regisztrációjának vagy felhasználó általi használatának módja nyilvánvaló módon eltér annak szabályaitól és eredeti rendeltetésétől,
  3. a felhasználó súlyosan megsérti jelen szabályzat rendelkezéseit.
 11. A fiók törlését követően a szolgáltatás használatával összefüggő igények kapcsán a CENEGA, az elektronikus szolgáltatásokról szóló 2002. július 18-i törvény (és annak 2017. június 9-i kiegészítése) 19. cikke 2. szakaszának 1. bekezdése, valamint 18. cikke 1. szakaszának 5. és 6. bekezdése értelmében a felhasználó alábbi adatait dolgozza fel:
  1. a felhasználó NO-BOX regisztráció során megadott e-mail-címe,
  2. jelszava,
  3. a felhasználó által használt távközlési hálózat vagy ICT-rendszer végponti azonosítója,
  4. a szolgáltatás használatának kezdő és befejező időpontjai,
  5. a szolgáltatást igénybe vevő felhasználóra vonatkozó egyéb adatok.

4. cikk

Aktiváló kulcsok elérése

 1. Aktiváló kulcs generálásához a felhasználónak be kell jelentkeznie fiókjába, majd meg kell adnia termékaktiváló kódját a NO-BOX-nak a https://nobox.hu/code/register címen. A helyes captcha kód beírását követően rákattinthat a „Küldés az e-mail-címemre” gombra.
 2. Az aktiváló kulcsok generálása a nap 24 órájában, a hét 7 napján lehetséges.
 3. A NO-BOX rendszerében egyszerre csak egy termékengedélyezési kód használható.
 4. Miután létrehoz egy kódot és a „Küldés az e-mail-címemre” gombra kattint, az aktiváló kulcs a felhasználó által a NO-BOX regisztráció során megadott e-mail-címre kerül kiküldésre.
 5. Az aktiváló kulcsok generálása és kiküldése ingyenes.
 6. Egyes termékek használatához a felhasználónak olyan NO-BOX-tól különböző platformokon kell fiókkal rendelkeznie, mint az Origin, a Steam vagy a PSN. A releváns információk minden esetben megtalálhatók a termék csomagolásán.
 7. Az aktiváló kulcs az alábbi esetekben nem kerül generálásra:
  1. a termékengedélyezési kód korábbi használata a NO-BOX rendszerében az aktiváló kulcs létrehozásához,
  2. a termékengedélyezési kód helytelen bevitele a NO-BOX-ba,
  3. a szolgáltatási szabályzat felhasználó általi elutasítása,
  4. a captcha kód helytelen beírása,
  5. ha megpróbál termékaktiváló kulcsot generálni olyan fiókkal, mely már generált aktiváló kulcsot ugyanahhoz a termékhez,
  6. ha észleljük, hogy másodszor/többedszer próbál aktiválni valamely játékot egyazon felhasználó,
  7. ha észleljük, hogy valaki működési területen kívülről próbál aktiváló kulcsot generálni,
  8. ha valaki olyan fiókból próbál aktiváló kulcsot generálni, mely a szolgáltatási szabályzat felhasználó általi sérelme miatt felfüggesztésre került,
  9. ha valaki olyan termékhez próbál aktiváló kulcsot generálni, melyet a termék kiadója Lengyelország területén hivatalosan még nem adott ki – ilyen esetben az aktiváló kulcsot újra kell generálni a hivatalos megjelenés dátuma után,
  10. a NO-BOX szolgáltatással vagy releváns internetes platformmal kapcsolatos műszaki vagy szervezeti okból.
 8. A CENEGA nem vállal felelősséget az aktiváló kulcsnak a felhasználó által a NO-BOX fiók regisztrációja során megadott e-mail-címre történő továbbításának azon problémáiért, melyeket a levelező szerverek hibája, vagy a felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail-címhez kapcsolódó számítógépes védelmi rendszer vagy levelező szoftver egyéni konfigurációja okoz.
 9. Az aktiváló kulcs létrehozása során a felhasználó hozzájárulást ad a CENEGA számára a szolgáltatás biztosításához annak az időszaknak a vége előtt, amikor a fogyasztó a szerződéstől a fogyasztók védelméről szóló 2014. május 30-i törvény 27. cikke értelmében (lásd még: 2017-es közlöny, 683. cikk) elállhat. A fenti esetben a felhasználó, a hivatkozott törvény 38. cikkének 1. paragrafusa értelmében, a szerződéstől nem állhat el. A felhasználó a feltételek elfogadását a NO-BOX honlapján elérhető nyilatkozat elolvasását követően a megfelelő jelölőnégyzet kitöltésével jelezheti. A CENEGA a fenti beleegyezést visszaigazolja a NO-BOX regisztráció során a felhasználó által megadott e-mail-címen.

 

6. cikk

Reklamációk

 

 1. A CENEGA vállalja, hogy hibátlanul működő aktiváló kulcsot küld a felhasználónak.
 2. A felhasználó panasszal élhet, amennyiben a NO-BOX szolgáltatástól kapott aktiváló kulcs nem működik.
 3. A NO-BOX szolgáltatástól kapott aktiváló kulccsal kapcsolatos problémákat a felhasználók tetszésük szerinti módon jelenthetik, de előnyt élveznek közülük az alábbiak:
  1. Elektronikus levélben az alábbi címen: support@cnghungary.hu
  2. A https://nobox.hu/contact címen elérhető formanyomtatványon
 4. A panasz benyújtásakor a felhasználónak mindenképp meg kell adnia vezeték- és keresztnevét, NO-BOX regisztrációhoz használt e-mail-címét, a panasz tárgyát képező termék nevét, a terméket értékesítő CENEGA-partner nevét és címét, a termék megvásárlásának dátumát, a termékhez kapott számla számát, a termék NO-BOX termékengedélyezési kódját, az aktiváló kulcsot (ha generálásra került), kiegészítve a hiba leírásával, az észlelés dátumával és a felhasználó által elvárt megoldás megnevezésével.
 5. A felhasználó panaszt nyújthat be az aktiváló kóddal kapcsolatosan, a generálást követő 30 napon belül. A megadott határidő után benyújtott panaszt a CENEGA nem vizsgálja, amiről a felhasználó azonnal értesítést kap elektronikus vagy postai levélben, attól függően, milyen kapcsolattartási adatokat adott meg a felhasználó a panasz benyújtásakor.
 6. A felhasználó panaszt nyújthat be a NO-BOX funkcióval, például a fiók használatával kapcsolatban. A panaszt a NO-BOX funkcióval kapcsolatos probléma észlelése után 30 napon belül lehet benyújtani. A panaszt a Szabályzat 6. paragrafusának 3. bekezdésében megadott módon lehet benyújtani, és tartalmaznia kell a NO-BOX regisztrációja során megadott felhasználó utó- és vezetéknevét, elektronikus levelezési címét, a probléma észlelésének dátumát és leírását.
 7. A CENEGA a felhasználót elektronikus levélben értesíti a panasz kivizsgálásáról.
 8. Jelen paragrafus rendelkezései nem korlátozzák a felhasználónak a lengyel törvények vonatkozó rendelkezései szerinti általános jogait.

 

7. cikk

Személyes adatok

 

 1. A NO-BOX-regisztráció során a felhasználó hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy személyes adatait kezeljük a CENEGA által a NO-BOX keretrendszerben nyújtott szolgáltatások használatoz szükséges mértékben és célokra, beleértve a személyes adatok átadását harmadik félnek, amely a CENEGA-val kapcsolatban áll adott szolgáltatás nyújtására. Ez a hozzájárulás a NO-BOX weboldalon elérhető jelölőnégyzet bejelölésével adható meg.
 2. A személyes adatok kezelője a CENEGA, amelynek bejegyzett székhelye Varsóban, az ul. Krakowiaków 50, 02–255 Warsaw címen található, a Nemzeti Cégbíróság Varsó Fővárosi Kerületi Bírósága bejegyezte a cégjegyzékbe, Varsóban, a Nemzeti Cégbíróság XIII. kereskedelmi kerületében; adatai KRS 0000498248, Adószám: 6991844511, REGON: 012082833.
 3. A CENEGA kinevezte az adatvédelmi felelőst. Az adatvédelmi felelőssel kapcsolatba léphet, ha e-mailt küld az alábbi címre: support@cnghungary.hu.
 4. A Szabályzatban leírt esetekben a személyes adatok kezelése a Szabályzat 6. paragrafusa 1. bekezdésének a) pontja szerint történik a NO-BOX szolgáltatás működtetése érdekében, beleértve a felhasználó tevékenységének kezelését a NO-BOX-ban.

A CENEGA által kezelt személyes adatok kategóriái:

 1. e-mail-cím,
 2. földrajzi elhelyezkedés,
 3. műszaki adatok a fiók elérésére használt eszközökkel kapcsolatban,
 4. az internet- vagy hálózati kapcsolat egyes adatai (beleértve az IP címet),
 5. mobileszköz azonosító,
 6. operációs rendszer,
 7. böngésző vagy szoftver típusa, eszközinformáció vagy más, a böngésző által átadott műszaki adat,
 8. mérési adatok a fiók használatával és annak időtartamával kapcsolatosan, aktuális státusz,
 9. vásárlási előzmények és követett hivatkozások,
 10. beállítások és választások, például feliratkozások,
 11. használni kívánt nyelv és pénznem,
 1. A szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan a személyes adatok elérhetők lesznek külső személyek számára is, különösen a megrendelések teljesítésére használt ICT rendszerek kezelésével megbízott beszállítók számára, mint a bankok és tranzakció feldolgozók, a könyvelési, jogi és adóügyi téren működő személyek, futárok (a megrendelés teljesítésével kapcsolatban), marketing ügynökségek (a marketing szolgáltatások hatókörében) és a CENEGA befektetési csoportjához tartozó személyek.
 2. A CENEGA fenntartja a jogot, hogy átadjon adatokat a felhasználóról a megfelelő hatóságoknak vagy harmadik félnek, akik ilyen adatokat kérnek, a törvényben megszabott mértékig, a követeléseinek érvényesítése érdekében.
 3. A NO-BOX használatával a felhasználó beleegyezik a sütik vagy más hasonló technológia használatába (további információ a sütikről: https://nobox.hu/cookie-policy/). A hozzájárulás a weboldal alján található süti információs hivatkozás bejelölésével történik.
 4. A felhasználó jogosult hozzáférni a személyes adataihoz, kijavítani, törölni, korlátozást kérni a felhasználásukra, továbbításukra, tiltakozhat az adatkezelés ellen, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását az adatkezeléshez, ami nincs hatással a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelési gyakorlat megfelelőségére.
 5. A személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás, vagy azokat érintő egyéb jogosultságok visszavonásához küldjön üzenetet a vonatkozó kéréssel az alábbi címre: support@cnghungary.hu. A személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása azt jelenti, hogy a szolgáltatást tovább nem használhatja.[AO1] 
 6. A felhasználó panaszt nyújthat be a Személyes Adatokat Hivatalának elnökéhez, ha a felhasználó személyes adatainak kezelése megszegi a Szabályzat rendelkezéseit.
 7. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes, de szükséges a CENEGA által a NO-BOX keretrendszeren belül nyújtott szolgáltatások használatához. Ezért a felhasználó személyes adatainak kezelésére irányuló hozzájárulás elutasítása azt jelenti, hogy a felhasználó nem használhatja a szolgáltatásokat.
 8. A felhasználó személyes adatai a fiók működésének teljes időtartama alatt tárolódnak, és a fiók megszüntetésének esetén azonnal törlésre kerülnek. Az adatok hosszabb ideig is kezelhetők, ha ez az adatkezelés szükséges esetleges követelések támasztására, érvényesítésére vagy védelmére bíróság előtt, hivatalos vagy más peren kívüli egyezség során, valamint a megfelelő hatóságok kérésére. Ezen időtartam után az adatok csak a vonatkozó törvények rendelkezéseinek megfelelő módon és mértékben kezelhetők. A kezelési időtartam után az adatok visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek. 
 9. A CENEGA jogosult marketing információt eljuttatni a felhasználó e-mail-címére a 2002. július 18. elektronikus szolgáltatásokról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban (Közlöny, 2013., 1422. kiegészített cikk). Marketing-információt csak azután lehet eljuttatni, hogy a felhasználó ehhez hozzájárulását adta a megadott módon a NO-BOX weboldalon. Ez a hozzájárulás a NO-BOX weboldalon elérhető jelölőnégyzet bejelölésével adható meg.

 

8. cikk

Vegyes rendelkezések

 

 1. A NO-BOX alatt nyújtott szolgáltatásokra semmilyen garancia nem vonatkozik.
 2. A Szabályzat kiegészíthető fontos okokból, különösen a CENEGA tevékenységi körének vagy üzleti tevékenységének megváltozása miatt, a Szabályzat rendelkezéseinek változtatása a vonatkozó törvényi megfelelőség miatt, a NO-BOX megfelelő működésének biztosítására, a NO-BOX felhasználók biztonságának biztosítására, új szabályozás bevezetése az új NO-BOX funkciók megjelenése vagy a meglévők változtatása miatt. Ilyen esetekben a CENEGA elküldi a kiegészített Szabályzatot a felhasználóknak legalább 14 nappal az érvénybe lépésük előtt.
 3. Ha a felhasználó nem fogadja el a kiegészített Szabályzatot, a 2. bekezdésben fent körülírt elektronikus üzenet kézhezvételét követő 14 napon belül, azt követően nem veheti igénybe a szolgáltatásokat. A felhasználó továbbra is hozzáférhet a fiókjához, valamint az aktiváló kulcsok generálásának előzményeihez.
 4. A Szabályzat bármely kiegészítése nem sérti azon felhasználó jogait, aki annak érvénybe lépése előtt generált és kapott aktiváló kulcsokat.
 5. A Szabályzat által nem érintett kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései a mérvadók, az 1994. február 4. törvény a szerzői és kapcsolódó jogokról, valamint a 2014. május 30. törvény a fogyasztóvédelemről.

A felhasználó peren kívüli megállapodással élhet a felmerülő vitás kérdések és követelések megoldására. Az online vásárlással kapcsolatban felmerülő vitás kérdések békés úton történő megoldására a felhasználó panaszt nyújthat be, például a jogviták rendezésére szolgáló online közösségi platformon (ODR), amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen érhető el.

 

Adatkezelési tájékoztató